[Chuẩn nhất] 1/2 phút bằng bao nhiêu giây

0
478

1/2 phút bằng bao nhiêu giây, 2/3 phút, 2 1/4 phút đổi sang giây như thế nào. Cùng Timeday.net tìm kiếm đáp số ngay trong bài viết này nhé. Cùng với một số dạng bài tập ví dụ tương tự khác

1-2-phut-bang-bao-nhieu-giay

1/2 phút bằng bao nhiêu giây

1 phút = 60 giây. Vậy 1/2 phút bằng 1/2 x 60 giây = 30 giây.

Đáp số: 1/2 phút = 30 giây

Cách suy luận khác mà không cần phải tính toán khi chúng ta đã quen thuộc với các phép nhân, chia đó là 1/2 chính bằng 0,5 (tức bằng 1 nữa) của 1 phút (60 giây). Nghĩa là bằng 30 giây!

Đó chính là đáp số của bài toán này, nếu muốn rèn luyện kỹ năng giải toán chuyển đổi số giờ sang số phút, giây chúng ta có thể thử sức mình với các bài tập ví dụ tiếp theo:

Ví dụ 1: 2/3 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 40 giây
 2. 50 giây
 3. 60 giây
 4. 120 giây

 2/3 phút = 40 giây (đáp án đúng A)

Ví dụ 2: 1 phần 2 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 20 giây
 2. 30 giây
 3. 40 giây
 4. 60 giây

1/2 phút = 30 giây (Đáp án đúng: B)

Ví dụ 3: 2 1/4 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 120 giây
 2. 135 giây
 3. 140 giây
 4. 214 giây

2 1/4 phút = 9/4 phút = 135 giây (Đáp án đúng B)

Ví dụ 4: 5/3 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 40 giây
 2. 60 giây
 3. 90 giây
 4. 100 giây

5/3 phút = 100 giây (Đáp án D)

Ví dụ 5: 2 phút 30 giây bằng bao nhiêu giây

 1. 120 giây
 2. 130 giây
 3. 140 giây
 4. 150 giây

2 phút 30 giây = 150 giây (Đáp án D)

Ví dụ 6: 16 phút 6 giây bằng bao nhiêu giây

 1. 600 giây
 2. 699 giây
 3. 966 giây
 4. 1200 giây

16 phút 6 giây = 966 giây (Đáp án C)

Ví dụ 7: 2 phút 6 giây bằng bao nhiêu giây

 1. 120 giây
 2. 126 giây
 3. 135 giây
 4. 150 giây

2 phút 6 giây = 126 giây (Đáp án B)

Ví dụ 8: 1 giờ 4 phút 20 giây bằng bao nhiêu giây

 1. 3600 giây
 2. 3680 giây
 3. 3860 giây
 4. 3900 giây

1 giờ = 3600 giây, 4 phút 20 giây =260 giây

Như vậy 1 giờ 4 phút 20 giây = 3600+260 = 3860 giây (đáp án C)

Chúng ta vừa thử sức với 8 bài tập ví dụ về chuyển đổi giờ, phút, giây cũng như đi tìm lời giải cho bài toán 1/2 phút bằng bao nhiêu giây. Hi vọng 8 ví dụ trên đã rèn luyện cho chúng ta thêm kỹ năng về giải toán các bài tập tương tự.

Hãy để lại các câu hỏi ngay ở phần dưới bình luận bài viết của Timeday.net để cùng tìm đáp số!