1,3 giờ bằng bao nhiêu phút | Đổi số giờ sang số phút

0
3916
3.5/5 - (2 bình chọn)

1,3 giờ bằng bao nhiêu phút là dạng bài toán chuyển đổi thời gian từ giờ sang phút theo chương trình toán học 5. Có những dạng bài toán cơ bản và nâng cao nào, cũng như quy tắc chuyển đổi số giờ thành số phút sẽ được đề cập ngay trong bài viết sau đây!

Đổi 1 giờ bằng bao nhiêu phút

Để giải các bài toán về thời gian giờ phút giây, chúng ta cần nắm bắt được các quy luật về thời gian như sau:

 • 1 giờ = 60 phút
 • 1 phút = 60 giây
 • 1 giờ = 60 phút = 3600 giây

1-3-gio-bang-bao-nhieu-phut

Nắm rõ kiến thức này chúng ta sẽ cùng giải một số bài toán chuyển đổi thời gian từ giờ sang phút sau đây

1,3 giờ bằng bao nhiêu phút

Ta có: 

1,3 giờ = 1 giờ + 0,3 giờ

 • 1 giờ = 60 phút
 • 0,3 giờ = 18 phút

Vậy 1,3 giờ = 60 phút + 18 phút = 78 phút

Đáp số: 1,3 giờ = 78 phút

Ví dụ: 2,4 giờ bằng bao nhiêu phút

ta có: 

2,4 giờ = 2 giờ + 0,4 giờ

 • 2 giờ = 120 phút
 • 0,4 giờ = 24 phút

Vậy 2,4 giờ = 120 phút + 24 phút = 144 phút

Đáp số: 2,4 giờ = 144 phút

Ví dụ 2: 1,2 giờ bằng bao nhiêu phút

Tương tự ta có:

1,2 giờ = 1 giờ + 0,2 giờ

 • 1 giờ = 60 phút
 • 0,2 giờ = 12 phút

Như vậy 1,2 giờ = 60 phút + 12 phút = 72 phút

Đáp số: 1,2 giờ = 72 phút

Các dạng bài tập đổi giờ sang phút từ cơ bản đến nâng cao

Dạng 1: đổi số tự nhiên

Ví dụ 1: 2 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 60 phút
 2. 90 phút
 3. 100 phút
 4. 120 phút

2 giờ bằng 120 phút (đáp án D)

Ví dụ 2: 5 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 200 phút
 2. 250 phút
 3. 300 phút
 4. 350 phút

5 giờ = 300 phút (đáp án C)

Ví dụ 3: 3 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 60 phút
 2. 90 phút
 3. 180 phút
 4. 240 phút

3 giờ bằng 180 phút (đáp án C)

Ví dụ 4: 24 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 1440 phút
 2. 2400 phút
 3. 2460 phút
 4. 2600 phút

24 giờ = 24 x 60 = 1440 phút (đáp án A)

Ví dụ 5: 4 giờ 30 phút bằng bao nhiêu phút

 1. 240 phút
 2. 250 phút
 3. 260 phút
 4. 270 phút

4 giờ 30 phút = 240 phút + 30 phút = 270 phút (đáp án D)

Dạng toán thứ 2: đổi giờ sang phút (giờ có thể là số thực hoặc hỗn số)

Đối với dạng bài toán này chúng ta cần tách phần nguyên và phần sau số thập phân hoặc quy đổi hỗn số thành dạng phân số. Chúng ta cũng thực hiện các ví dụ sau:

Ví dụ 6: 2,3 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 138 phút
 2. 150 phút
 3. 230 phút
 4. 320 phút

Tách phần nguyên và phần sau số phẩy thành dạng:

2,3 giờ = 2 giờ + 0,3 giờ

Ta có:

 • 2 giờ = 120 phút
 • 0,3 giờ = 18 phút

Như vậy 2,3 giờ = 120 phút + 18 phút = 138 phút (đáp án A)

Tương tự ta có các bài tập như sau:

Ví dụ 7: 1 và ½ giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 65 phút
 2. 90 phút
 3. 120 phút
 4. 150 phút

Đối với bài toán này ta sẽ giải như sau:

Đổi 1 ½ thành phân số, 1 ½ = 3/2

vậy 3/2 giờ = 1,5 giờ

 • 1,5 giờ = 1 giờ + 0,5 giờ
 • 1,5 giờ = 60 phút + 30 phút = 90 phút

vậy 1 ½ giờ = 90 phút (đáp án B)

Ví dụ 8: ⅚ giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 50 phút
 2. 56 phút
 3. 60 phút
 4. 65 phút

⅚ giờ = (5 x 60)/6 = 50 phút (đáp án A)

Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu qua một số dạng bài toán về đổi giờ sang phút, qua các bài tập ví dụ ở trên các bạn đã tự tìm ra cho chính mình câu trả lời 1,3 giờ bằng bao nhiêu phút.

Timeday.net sẽ đồng hành cũng các bạn về dạng toán này. Chúng tôi sẽ ghi nhận thêm những câu hỏi từ độc giả và sẽ thông kê, cập nhật liên tục các dạng bài, các bài tập tiếp theo.