2/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm Lớp 4

0
4885
5/5 - (1 bình chọn)

2/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm toán lớp 4. Hôm nay timeday.net cùng các em giải toán về thời gian. Cụ thể là các bài tập về số năm, thế kỷ và các mốc thời gian.

2/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

Theo quy ước 1 thế kỷ bằng 100 năm. Vậy chúng ta lấy (2×100)/5 = 40 năm. Như vậy 2/5 thế kỷ = 40 năm.

Nguồn Youtube

2-5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

Hãy tiếp tục giải các ví dụ sau nhé:

Dựa vào các thế kỷ sau, hãy tìm đáp số cho các ví dụ bên dưới:

 • Từ năm 1 đến 100 là thế kỉ 1 (I)
 • Từ năm 101 đến 200 là thế kỉ 2 (II)
 • Từ năm 201 đến 300 là thế kỉ 3 (III)
 • Từ năm 301 đến 400 là thế kỉ 4 (IV)
 • Từ năm 401 đến 500 là thế kỉ 5 (V)
 • Từ năm 501 đến 600 là thế kỉ 6 (VI)
 • Từ năm 601 đến 700 là thế kỉ 7 (VII)
 • Từ năm 701 đến 800 là thế kỉ 8 (VII)
 • Từ năm 801 đến 900 là thế kỉ 9 (IX)
 • Từ năm 901 đến 1000 là thế kỉ 10 (X)
 • Từ năm 1001 đến 1100 là thế kỉ 11 (XI)
 • Từ năm 1101 đến 1200 là thế kỉ 12 (XII)
 • Từ năm 1201 đến 1300 là thế kỉ 13 (XII)
 • Từ năm 1301 đến 1400 là thế kỉ 14 (XIV)
 • Từ năm 1401 đến 1500 là thế kỉ 15 (XV)
 • Từ năm 1501 đến 1600 là thế kỉ 16 (XVI)
 • Từ năm 1601 đến 1700 là thế kỉ 17 (XVII)
 • Từ năm 1701 đến 1800 là thế kỉ 18 (XVIII)
 • Từ năm 1801 đến 1900 là thế kỉ 19 (XIX)
 • Từ năm 1901 đến 2000 là thế kỉ 20 (XX)
 • Từ năm 2001 đến 2100 là thế kỉ 21 (XXI)
 • Từ năm 2101 đến 2200 là thế kỉ 22 (XXII)

Ví dụ 1: Thế kỷ 16 bắt đầu từ năm nào

Đáp số: Thế kỉ 16 bắt đầu từ năm 1501

Ví dụ 2: năm 1945 thuộc thế kỷ nào

Đáp số: Năm 1945 thuộc thế kỷ 20 (XX)

Ví dụ 3: năm 40 thuộc thế kỷ bao nhiêu

Đáp số: Năm 40 thuộc thế kỷ 1 (I)

Ví dụ 4: 2/4 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

Đáp số: 2/4 thế kỉ bằng 50 năm

Ví dụ 5: 1/3 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

Đáp số: 1/3 thế kỷ = 33,3 năm