Năm 1010 thuộc thế kỉ nào? Giải SGK lớp 4, trang 25

0
6387
2.7/5 - (4 bình chọn)

Năm 1010 là năm diễn ra sự kiện vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long. Vậy câu hỏi đặt ra là năm 1010 thuộc thế kỷ nào. Và tính từ năm 1010 đến hiện tại đã được bao nhiêu năm. Đó là nội dung bài tập toán lớp 4, SGK- Trang 25. Cùng Timeday tìm ra đáp án nhé:

năm 1010 thuộc thế kỷ nào

Trước tiên có quy ước 1 thế kỷ bằng 100 năm. Dựa vào đó ta có các mốc thời gian như sau:

 • Từ năm 1 – 100 là thế kỉ 1 (I)
 • Từ năm 101 – 200 là thế kỉ 2 (II)
 • Từ năm 201 – 300 là thế kỉ 3 (III)
 • Từ năm 301 – 400 là thế kỉ 4 (IV)
 • Từ năm 401 – 500 là thế kỉ 5 (V)
 • Từ năm 501 – 600 là thế kỉ 6 (VI)
 • Từ năm 601 – 700 là thế kỉ 7 (VII)
 • Từ năm 701 – 800 là thế kỉ 8 (VII)
 • Từ năm 801 – 900 là thế kỉ 9 (IX)
 • Từ năm 901 – 1000 là thế kỉ 10 (X)
 • Từ năm 1001 – 1100 là thế kỉ 11 (XI)
 • Từ năm 1101 – 1200 là thế kỉ 12 (XII)
 • Từ năm 1201 – 1300 là thế kỉ 13 (XII)
 • Từ năm 1301 – 1400 là thế kỉ 14 (XIV)
 • Từ năm 1401 – 1500 là thế kỉ 15 (XV)
 • Từ năm 1501 – 1600 là thế kỉ 16 (XVI)
 • Từ năm 1601 – 1700 là thế kỉ 17 (XVII)
 • Từ năm 1701 – 1800 là thế kỉ 18 (XVIII)
 • Từ năm 1801 – 1900 là thế kỉ 19 (XIX)
 • Từ năm 1901 – 2000 là thế kỉ 20 (XX)
 • Từ năm 2001 – 2100 là thế kỉ 21 (XXI)
 • Từ năm 2101 – 2200 là thế kỉ 22 (XXII)

Như vậy năm 1010 thuộc vào khoảng thời gian từ năm 1001 đến năm 1100 (thuộc thế kỉ thứ 11 (XI). Như vậy ta có thể kết luận năm 1010 thuộc thế kỉ thứ 11 (XI).

Từ năm 1010 đến nay là bao nhiêu năm: Ta lấy số năm hiện tại là 2022 trừ đi 1010 = 2022-1010 =1012 năm.

Như vậy đáp án ở câu a là: năm 1010 thuộc thế kỉ thứ 11 (XI). Từ năm 1010 đến nay là 1012 năm

1 số mốc thời gian đáng nhớ:

 • 1890 thuộc thế kỷ 19. Tính đến nay đã được 132 năm
 • 1911 thuộc thế kỷ 20. Tính đến nay đã được 111 năm
 • 1945 thuộc thế kỷ 20. Tính đến nay đã được 77 năm
 • 248 thuộc thế kỷ 3. Tính đến nay đã được 1774 năm 
 • 1010 thuộc thế kỷ 11. Tính đến nay đã được 1012 năm

Xem thêm:

Luyện tập xác định các mốc thời gian khác:

Ví dụ 1: 2005 thuộc thế kỷ nào, đến nay đã được bao nhiêu năm?

Đáp án: năm 2005 thuộc thế kỷ 19 (XXI). Đến nay đã được 17 năm

Ví dụ 2:1380 thuộc thế kỉ nào, đến nay đã được bao nhiêu năm?

Đáp án: năm 1380 thuộc thế kỷ 14 (XIX). Đến nay đã được 642 năm

Ví dụ 3:1789 thuộc thế kỷ nào, đến nay đã được bao nhiêu năm?

Đáp án: năm 1789 thuộc thế kỷ 18 (XIX). Đến nay đã được 233

Như vậy là chúng ta vừa đi tìm lời giải cho bài toán năm 1010 thuộc thế kỷ bao nhiêu và đến nay đã được bao nhiêu năm. Hi vọng bài viết của timeday đã đem lại kiến thức bổ ích cho bạn đọc!

Một số từ khóa tìm kiếm liên quan: năm 1010 thuộc thế kỷ nào, năm 1010 thuộc thế kỷ bao nhiêu, vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm nào, Giải SGK lớp 4 trang 25