Năm 938 thuộc thế kỉ nào | Toán 4, SGK Trang 25

0
6932
5/5 - (2 bình chọn)

Năm 938 thuộc thế kỉ nào, sự kiện Ngô Quyền đánh thắng quân Nam Hán ở trên sông Bạch Đằng vào năm 938 thuộc thế kỉ nào và tính đến hiện tại đã bao nhiêu năm? Cùng Timeday.net đi tìm câu trả lời nhé!

Năm 938 thuộc thế kỉ nào

Theo quy ước mỗi 1 thế kỷ = 100 năm. Và các mốc thời gian của mỗi thế kỷ được tính như sau:

 • Từ năm 1 – 100 là thế kỉ thứ 1 (I)
 • Từ năm 101 – 200 là thế kỉ thứ 2 (II)
 • Từ năm 201 – 300 là thế kỉ thứ 3 (III)
 • Từ năm 301 – 400 là thế kỉ thứ 4 (IV)
 • Từ năm 401 – 500 là thế kỉ thứ 5 (V)
 • Từ năm 501 – 600 là thế kỉ thứ 6 (VI)
 • Từ năm 601 – 700 là thế kỉ thứ 7 (VII)
 • Từ năm 701 – 800 là thế kỉ thứ 8 (VII)
 • Từ năm 801 – 900 là thế kỉ thứ 9 (IX)
 • Từ năm 901 – 1000 là thế kỉ thứ 10 (X)
 • Từ năm 1001 – 1100 là thế kỉ thứ 11 (XI)
 • Từ năm 1101 – 1200 là thế kỉ thứ 12 (XII)
 • Từ năm 1201 – 1300 là thế kỉ thứ 13 (XII)
 • Từ năm 1301 – 1400 là thế kỉ thứ 14 (XIV)
 • Từ năm 1401 – 1500 là thế kỉ thứ 15 (XV)
 • Từ năm 1501 – 1600 là thế kỉ thứ 16 (XVI)
 • Từ năm 1601 – 1700 là thế kỉ thứ 17 (XVII)
 • Từ năm 1701 – 1800 là thế kỉ thứ 18 (XVIII)
 • Từ năm 1801 – 1900 là thế kỉ thứ 19 (XIX)
 • Từ năm 1901 – 2000 là thế kỉ thứ 20 (XX)
 • Từ năm 2001 – 2100 là thế kỉ thứ 21 (XXI)
 • Từ năm 2101 – 2200 là thế kỉ thứ 22 (XXII)

Như vậy năm 938 thuộc vào thế kỷ thứ 10 (X). Nằm giữa mốc thời gian từ 901 – 1000

Từ năm 938 đến hiện tại đã được bao nhiêu năm, ta lấy số năm hiện tại là năm 2022 trừ đi năm 938. 2022 – 938 = 1084 năm

2/5 thế kỷ bằng bao nhiêu năm

Đáp số: năm 938 thuộc thế kỷ thứ 10 (X). Từ năm 938 tính đến hiện tại đã được 1084 năm

Xem thêm:

1 số mốc thời gian đáng nhớ:

 • 1890 thuộc thế kỷ 19. Tính đến nay đã được 132 năm
 • 1911 thuộc thế kỷ 20. Tính đến nay đã được 111 năm
 • 1945 thuộc thế kỷ 20. Tính đến nay đã được 77 năm
 • 248 thuộc thế kỷ 3. Tính đến nay đã được 1774 năm 
 • 1010 thuộc thế kỷ 11. Tính đến nay đã được 1012 năm
 • 938 thuộc thế kỷ 10. Tính đến nay đã được 1084

Tương tự chúng ta hãy thực hành giải toán với các ví dụ sau:

Ví dụ 1: năm 248 thuộc thế kỷ nào. Đến nay đã được bao nhiêu năm?

Đáp án: 248 thuộc thế kỷ thứ 3 (III). Thế kỷ thứ 3 bắt đầu từ năm 201 đến 300. Từ năm 248 đến hiện tại đã được 1774 năm

Ví dụ 2: năm 1945 thuộc thế kỉ nào. Đến nay đã được bao nhiêu năm?

Đáp án: 1945 thuộc thế kỷ thứ 20 (XX). Thế kỷ thứ XX bắt đầu từ năm 1901 đến 2000. Từ năm 1945 đến hiện tại đã được 77 năm

Ví dụ 3: 2017 thuộc thế kỷ bao nhiêu. Đến nay đã được bao nhiêu năm?

Đáp số: 2017 thuộc thế kỷ thứ 21 (XXI). Thế kỷ thứ XXI bắt đầu từ năm 2001 đến 2100. Từ năm 2017 đến hiện tại đã được 5 năm

Xem thêm:

Một số từ khóa tìm kiếm khác: SGK lớp 4 trang 25 | năm 938 thuộc thế kỷ thứ mấy