1,4 phút bằng bao nhiêu giây | Cách đổi phút sang giây

0
4817
5/5 - (1 bình chọn)

1,4 phút bằng bao nhiêu giây. Timeday.net sẽ tiếp tục giải một số bài toán lớp 4, lớp 5 về chuyển đổi thời gian giờ phút giây từ cơ bản đến nâng cao ngay sau đây

1,4 phút bằng bao nhiêu giây

Vẫn là một số kiến thức cơ bản: 1 phút bằng 60 giây

Như vậy 1,4 phút = 1,4 x 60 giây = 84 giây

Đáp số: 1,4 phút = 84 giây

1-4-phut-bang-bao-nhieu-giay

Tương tự ta sẽ tiếp tục giải một số ví dụ tương tự như bài toán ở trên như sau:

Ví dụ 1: 40 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 1200 giây
 2. 2400 giây
 3. 2600 giây
 4. 3200 giây

40 phút = 40 x 60 giây = 2400 giây (Đáp án B)

Ví dụ 2: 1 giờ 20 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 3200 giây
 2. 3600 giây
 3. 4800 giây
 4. 5200 giây

Ta có 1 giờ = 60 phút = 3600 giây

Như vậy 1 giờ 20 phút = 3600 giây + 20 x 60 giây = 3600 + 1200 giây = 4800 giây (Đáp án C)

Ví dụ 3: 3 giờ 15 phút bằng bao nhiêu giờ

 1. 10500 giây
 2. 11700 giây
 3. 12000 giây
 4. 12600 giây

Tương tự bài toán ở trên ta có: 1 giờ = 60 phút = 3600 giây

3 giờ 15 phút = 3 x 3600 giây + 15 x 60 giây = 10800 giây + 900 giây = 11700 giây (Đáp án B)

Ví dụ 4: 4 giờ 25 giây bằng bao nhiêu giây

 1. 12000 giây
 2. 12600 giây
 3. 14500 giây
 4. 14425 giây

Ta có 4 giờ = 4 x 3600 giây +25 giây = 14400 giây + 25 giây = 14425 giây (Đáp án D)

Ví dụ 5: 2 phút 7 giây bằng bao nhiêu giây

 1. 127 giây
 2. 128 giây
 3. 129 giây
 4. 130 giây

1 phút = 60 giây. Vậy 2 phút 7 giây = 2 x 60 giây + 7 giây = 120 giây + 7 giây = 127 giây (Đáp án A)

Ví dụ 6: 7/10 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 36 giây
 2. 41 giây
 3. 42 giây
 4. 45 giây

Ta có 7/10 phút = (7x 60 giây)/ 10 = 420/10 = 42 giây (Đáp án C)

Ví dụ 7: 2,25 phút bằng bao nhiêu giây

 1. 135 giây
 2. 136 giây
 3. 137 giây
 4. 138 giây

Ví dụ này khá đơn giản sau khi đã giải xong lần lượt các ví dụ ở trên phải không nào?

1 phút = 60 giây. Như vậy 2,25 phút = 2,25 x 60 giây = 135 giây (Đáp án A)

Như vậy là chúng ta đã tìm ra được câu trả lời 1,4 giờ đổi ra bằng bao nhiêu giây cũng như vừa giải xong một số mẫu ví dụ đổi thời gian từ cơ bản đến nâng cao.

Nếu có những bài tập tương tự khác, hãy để lại ngay câu hỏi ở phần bình luận để cùng timeday.net tìm ra lời giải ngay nhé!